Foto - Temperament430

classic
Přejít na obsah

Foto

Foto
29.11.
Foto: Lucie Sedláková Hůlová
6. 6. 2017 - Rokycany
Foto: Václava Gutová
3. 6. 2017 - Průhonický zámek
Foto: Ondřej Hýbl
23. 11. 2016 Art Space – Mozart a jeho švédský dvojník
foto: Marie Hečková a Temperament430
22. 9. 2016 Dolní Lukavice – Mozart a jeho švédský dvojník
foto: Jiří Bartoň
17. 8. 2016 Residence Dobřichovice – Mezi Karlem IV. a Karlem I.
foto: Milan Šimonovský
20. 12. 2015 Art Space – Ryba na Vánoce
foto: Temperament430

4. 11. 2015 Art Space – Cestou k romantismu
foto: Temperament430
7. 10. 2015 Art Space – Vivat Telemann
foto: Temperament430
6. 9. 2015 A-Fest in Park – Průhonický park a zámek
foto: Jiří Machač
23. 8. 2015 Flétna a Fagot (a 183 píšťal) – Dobřichovice
foto: Temperament430
21. 5. 2015 Dětský klub Kodymka – Akiko Wada
foto: Temperament430
21. 12. 2014 Art Space – Mrzne, až praští
foto: Jiří Janda

2. 10. 2014 Art Space – Dámský salon
foto: Jiří Janda
10. 6. 2014 Art Space – Vídeňský pozdrav
foto: Antonín Rauer
12. 3. 2014 Art Space – Hudba, láska, intriky
foto: Josef Neumann
22. 12. 2013 Art Space – Únik od koled
foto: Jasmine Madefo
12. 6. 2013 Art Space – Flétnování pro léta uvítání
foto: Temperament 430
16. 4. 2013 Art Space – Ptáci jsou na Händela krátcí
foto: Antonín Rauer
3. 9. 2012 Plenér Botanické zahrady – uvádíme Modus strepitus
foto: Antonín Rauer
13. 5. 2012 Plenér Botanické zahrady – uvádíme Modus strepitus
foto: Antonín Rauer
23. 7. 2010 Augustinův sál na Zámku Borovany
foto: město Borovany
24. 3. 2010 Skleník Botanické zahrady
foto: Lubomír Hrouda
12. 9. 2009 Haydnovy hudební slavnosti, zámek Spálené Poříčí
foto: Haydnovy slavnosti
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah