2019 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2019

Proběhlé koncerty
18.12.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Koncert ku poctě slunovratu, tentokrát s Georgem Philippem Telemannem
Účinkují:  Jindra  Černá – traverso, Magdaléna Malá – housle, Mélusine de
Pas - viola da gamba, Lukáš Vendl – varhanní positiv
20.11.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Joseph Haydn a jeho čeští současníci
Joseph Wenceslaus Spourni
Joseph Fiala
Účinkují: Jindra Černá – traverso, Vít Nermut – housle, Mélusine de Pas – viola da gamba
16.10.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Kontrabas a hudební lahůdky známých i méně známých Čechů
Čtení z knihy Kontrabas od Patricka Süskinda
Účinkují: Irena Troupová - soprán, čtení, Jindra Černá – traverso, Jan Siřínek – housle, Jan Novotný – kontrabas
7.9. 2019 v 18 hodin chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
Ave Maria
Helena Pellarová – soprán, Jan Siřínek – housle, Jindra Černá – flétna, Lukáš Vendl – cembalo program koncertu:
Paolo LA VILLA - Ave Maria pro soprán, flétnu a cembalo Georg Friedrich HÄNDEL - Triová sonáta h moll pro flétnu, housle a continuo, HWV 386b Georg Friedrich HÄNDEL - The soft complaining flute, árie z Ódy na sv. Cecílii, HWV 76 Johann Sebastian BACH - Triová sonáta G dur pro flétnu, housle a continuo, BWV 1038 Georg Philipp TELEMann - Deines neuen Bundes Gnade, kantáta ze sbírky „Harmonischer Gottesdienst“, TWV 1:212
24.6.2019 v 16.00 hodin na zámku Kozel
Lahodná hudba pro japonské milovníky hudby Jindra Černá - flauto traverso, Mélusine de Pas - viola da gamba
6.6.2019 v 19.30 v galerii Art Space
"Flétnování pro letní uvítání"

tentokrát s Josephem Haydnem

Jindra Černá, Martina Bernášková - flauti traversi, Mélusine de Pas - viola da gamba

Na koncertě zazní tria Josepha Haydna, od jehož smrti letos uplyne 210 let, doplněná hudbou
Antonína Rejchy a Josepha Richtera v interpretaci na dobové nástroje.
23.5. v 19.30 hodin, galerie Art Space
"Harmonie Kjóta a Prahy"

Jindra Černá (Praha) - flauto traverso alias baruhači

Akiko Wada (Kjóto) - koto

Hudba dokáže neuvěřitelné věci. Harfa koto je tradičním japonským nástrojem, pro který ale
současní japonští i světoví skladatelé komponují nové skladby. A flauto traverso, evropský nástroj
z doby baroka, dokáže velmi dobře souznít s japonskou harfou. Umí nahradit tradiční japonské
flétny šakuhači a nabízí přesah do dalších hudebních barev a světů.

Na koncertě proto může zaznívat jak tradiční i moderní japonská hudba, tak hudba evropského
baroka i půvabné úpravy lidové hudby české.
24.4.2019 v 19.30 v galerii Art Space
"Slzy i naděje"
jarní  koncert s duchovními i světskými zpěvy od T.Arneho, B.Strozzi,  G.F.Händela, G.Ph.Telemanna a J.S.Bacha  Helena  Pellarová -  soprán,  Jindra Černá - flauto traverso, Lukáš Vendl - cembalo
20.3.2019 v 19.30 v galerii Art Space

"K poctě Saturnově, ke slávě Venušině"
nadílka nejmilejší muziky od J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a L. Vendla Irena Troupová — soprán, Jindra Černá — flauto traverso, Jan Siřínek — housle, Lukáš Vendl — cembalo
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah