2018 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2018

Proběhlé koncerty
19.12.2018, 19.30
Art Space
Nadílka z nejmilejší muziky
28.11. 2018, 19.30
Art Space
"Temný večer se dvěma violami"
Jindra Černá - flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Jana Vavřínková - viola, Karolína Černá - viola, Helena Matyášová - violoncello
Zazní temné kvintety se dvěma violami od V. Jírovce, F. Kramáře a F.I. Danziho
17.10. v 19.30  Art Space
Harmonie Kjóta a Prahy
vystoupí Jindra Černá - flauto traverso
Akiko Wada - koto
Slavnostní koncert s názvem „Hudba dokáže neuvěřitelné věci“ přináší netradiční propojení dvou hudebních světů.  Harfa koto je tradičním japonským nástrojem, pro který ale současní japonští i světoví skladatelé komponují nové skladby.  Flauto traverso – evropský nástroj z doby baroka – dokáže velmi dobře souznít s japonskou harfou. Umí nahradit tradiční japonské flétny šakuhači a nabízí přesah do dalších hudebních barev a světů. Na koncertě proto může zaznívat jak tradiční i moderní japonská artificiální hudba, tak hudba evropského baroka i půvabné úpravy lidové hudby české.  
úterý 9.10. v 19.30, divadlo Kámen (www.divadlokamen.cz)
"Eéliška kolem!
improvizované noční setkání s palčivě hubenou rodinnou historií
(improvizace  jazzového  typu,  pokus  o  soustředěné  rozplynutí se v
neprázdném   prostoru,   jednorázová   studiová   událost  s  nejistým
výsledkem)
jednají  Zdeňka  Brychtová,  Jindra  Černá,  Kristýna  Suchá, Petr Odo
Macháček, Petr Marek

26.6.2018 ve 20.30 hodin
zámek Zbiroh

Lahodná hudba pro japonské milovníky hudby
Jindra Černá - flauto traverso, Mélusine de Pas - viola da gamba


30.5.2018 v 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
„Flétnování pro léta uvítání“
Flétnování vážně i nevážně, převážně barokní.
Jindra Černá – flauto traverso, Martina Bernášková – flauto traverso, a možná ještě další flétnisté

18.4.2018 v 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
„Dámský salón“
tentokrát s flétnou, houslemi a varhanami
Krásné dámy a skvělá hudba doby barokní.
Jindra Černá – flauto traverso, Lucie Hůlová – housle, Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv

21.3. 2018 v 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Kontrabas a hudební lahůdky známých i méně známých Čechů“
Lahodná hudba Myslivečkova, Jírovcova, Spourniho a Spergera, a také lahodné čtení z knihy Kontrabas od Patricka Süskinda
Irena Troupová – zpěv a čtení, Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle, Jan Novotný – kontrabas
21.1. 2018 v 18 hodin
kavárna Momoichi, Římská 35, Praha 2 (http://www.momoichi.cz/)
Jindra Černá - flauto traverso alias baruhači
Akiko Wada - čínské housle niko, japonská harfa koto
Na  poslední  chvíli  se podařilo zajistit cestu Akiko Wady z Kjóta a
připravit  Novoroční  koncert  filmové  hudby studia Ghibli a dalších
klasických  japonských skladeb. Nádherné aranžmá pro housle erhu nebo
čínský  nástroj  niko spolu s barokní flétnou slibují úžasný zážitek.
Pojďte s námi oslavit nový lunární rok psa.
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah