2017 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2017

Proběhlé koncerty
20. 12. 2017, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Vivat Telemann"
koncert ke vzpomenutí 250 let od úmrtí tohoto velkého skladatele
Helena Pellarová - soprán, Jindra Černá flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Helena Matyášová - violoncello, Lukáš Vendl - cembalo


29. 11. 2017, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Pozdrav z Vídně" - Joseph Martin Kraus a František Kramář
zazní unikátní flétnové kvintety těchto skladatelů v interpretaci na
dobové nástroje
Jindra Černá - traverso, Lucie Hůlová -housle,Jan  Siřínek - housle, Jana Vavřínková - viola, Karolína Černá - viola, Helena Matyášová - violoncello


23. 11. 2017, 19.30 hodin
Divadlo Kámen, Nekvasilova2, Praha 8

Asi ani zahrada
(příběh a koncert o zahradních kráterech
a létajících předmětech těžších než vzduch)
J. S. Bach – Hudební obětina
Jindra Černá - flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Lukáš Vendl – cembalo11. 11. 2017, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Hudební obětina"
Hudební obětina i další komorní skladby od Johanna Sebastiana Bacha
Irena Troupová - soprán, Jindra Černá - flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Lukáš Vendl - cembalo


22.6.2017 ve 21 hodin
Dejvické psychoterapeutické centrum, Praha 6
Krásná hudba neznámých Čechů a Kontrabas
V. Jírovec , J. Mysliveček

Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas
Irena Troupová – čtení z knihy Kontrabas od Patricka Süskinda


6.6.2017 v 18 hodin
Evangelický kostel Rokycany
Hudba dokáže neuvěřitelné věci
Harfa koto je tradičním japonským nástrojem, pro který ale současní japonští i světoví skladatelé komponují nové skladby.
A flauto traverso, evropský nástroj z doby baroka, dokáže velmi dobře souznít s japonskou harfou.  Umí nahradit tradiční japonské flétny šakuhači a nabízí přesah do dalších hudebních barev a světů. Na koncertě proto může zaznívat jak tradiční i moderní japonská hudba, tak hudba evropského baroka i půvabné úpravy lidové hudby české.
Jindra Černá – flauto traverso
Akiko Wada – koto


3.6.2017 v 17.30 hodin
Rytířský sál zámku Průhonice
vystoupení v rámci Japonského dne
Hudba dokáže neuvěřitelné věci
Společný koncert japonské a evropské hudby,
aneb hudební rouhači v akci
Akiko Wada – koto
Jindra Černá – flauto traverso alias baruhači


17.5.2017 v 17.00 hodin
Divadlo F.X.Šaldy, Liberec
koncert cyklu Basistova dobrá společnost
Krásná hudba neznámých Čechů a Kontrabas
J. W. Spourni , J. Sperger
V. Jírovec , J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas
Markéta Tallerová – čtení z knihy Kontrabas od Patricka Süskinda
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah