2016 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2016

Proběhlé koncerty
21.12.
"U tří divých mužů"
Řetězová ulice číslo 7 v Praze 1
"Koncert ku poctě slunovratu"
 
Nástup  astronomické  zimy a vlády Saturnovy přímo vybízí k objevování
 
přesahů  hudby  a astromonie. Slibuji krásnou muziku vrcholně barokní,
 
ale i soudobou. Provedeme ji v obsazení
 
Helena Pellarová - soprán
 
Jindra Černá - flauto traverso
 
Lukáš Vendl - cembalo
 
Koncert se již tradičně koná v románském sklepení domu "U tří divých
 
mužů" v Řetězové ulici číslo 7 v Praze 1, kde sídlí galerie Art Space,
 
ve středu 21.12. od 19.30 hodin.
23. 11. 2016, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1W. A. Mozart a jeho švédský dvojník J. M. Kraus
Koncert k oslavě kulatého výročí narození
obou zmiňovaných pánů (1756)
Jindra Černá – flauto traverso
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Jan Siřínek – housle
Dagmar Mašková – viola
Helena Matyášová – violoncello

19. 10. 2016, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Vivat Telemann
Komorní i duchovní hudba podivuhodného člověka,
který měl pod palcem téměř veškerou hudební produkci
města Hamburku.  A byl úspěšný i v dalších oborech.
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle; Jakub Michl – viola da gamba
Marek Zeman – violoncello
Jiřina Dvořáková – varhanní positiv


22. 9. 2016, 18.00 hodin
Kostel sv. Petra a Pavla
Dolní Lukavice

W. A. Mozart a jeho švédský dvojník
Jindra Černá – flauto traverso
Lucie Sedláková-Hůlová – housle;
Jan Siřínek – housle; Dagmar Mašková – viola;
Helena Matyášová – violoncello
17. 8. 2016, 19.30 hodin
Rezidence Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou
Dobřichovice
Mezi Karlem IV. a Karlem I.
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková – varhanní positiv
15. 6. 2016, 19.30 hodin,
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6
Hudba dokáže neuvěřitelné věci
Slavnostní koncert k výročí 20 let partnerství měst Praha a Kjóto
Jindra Černá – flauto traverso
Akiko Wada – koto

4. 5. 2016, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Téměř morální večer
Je káva lepší než muškátové víno?
Tuto otázku řeší morální kantáta o kávě odJohanna Sebastiana Bacha.
A o dalších morálních otázkách se zpívá vkantátách od Georga Friedricha Händela či Georga Philippa Telemanna.
Irena Troupová – soprán; Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková – varhanní positiv
6. 4. 2016, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
W. A. Mozart a jeho švédský dvojník
Koncert k oslavě kulatého výročí
narození Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791)
a také k oslavě téhož výročí narození švédskéhoMozarta
Josepha Martina Krause (17561792)
Jindra Černá – flauto traverso;  Magdaléna Malá – housle;
Jan Siřínek – housle; Karolína Černá – viola;
Helena Matyášová – violoncello
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah