2015 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2015

Proběhlé koncerty
20. 12. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Jan Jakub
Ryba na Vánoce
Koncert slavnostnější k poctě Jakuba Jana Ryby,
dvojvýročního jubilanta v roce 2015
Zazněla jeho muzika komorní, a to nejen vánoční,
též hudba Haydnova a Mozartova,
kterou Jakub Jan slýchával v Praze,
jakož i čtení z jeho učebnice umění hudebního
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle, Magdaléna Malá – viola
Helena Matyášová – violoncello, Lukáš Vendl– cembalo

15. 12. 2015, 18.00 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6
Flétna a koto
Tradiční, soudobá i netradiční česká a japonská hudba
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto travers

7. 10. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Cestou k romantismu
Komorní tria, kvartety a kvintety Franze Danziho a Ferdinanda Riese
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola,  Karolína Černá – viola
Helena Matyášová – violoncello

7. 10. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Vivat Telemann
Isabella Shaw – mezzosoprán
Jindra Černá – flauto traverso, Jakub Michl – viola da gamba
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv

19. 9. 2015, 18.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha
Johann Sebastian Bach
Kantáta  „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“, BWV 84
Braniborský koncert č. 5, BWV 1050
Kantáta „Ich habe genug“, BWV 82
Irena Troupová – soprán,  Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut, Viktor Mazáček – housle, Karolína Černá – viola
Ondřej Michal – violoncello, Lukáš Vendl – cembalo


6. 9. 2015
zámek Průhonice
Festival A-fest
Akademický multižánrový hudební festival
jako součást oslav 125. výročí založení České akademie Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Isabella Shaw – mezzosoprán,  Jindra Černá – flauto traverso
Blanka Hemelíková – housle, Jakub Michl – viola da gamba
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


23. 8. 2015, 17.00 hodin
Rezidence Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou
Dobřichovice
Festival Musica viva 2014
Flétna a Fagot
Za dobrodružstvím do divokých končin baroka aklasicismu
s puškou henryovkou, medvědobijcem a dvěma tlapami,
co zkrotí 183 píšťal

Jindra Černá – flauto traverso, Petr Budín – barokní fagot,
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


21. 5. 2015, 17.30 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6
Hudba, na kterou by za časů mládí usedlosti Kodymky valili oči
Společný koncert japonské a evropské hudby
Akiko Wada – koto
Jindra Černá – flauto traverso alias baruhači
19. 5. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Akiko Wada – seminář o hře na tradiční japonský nástroj koto
Hudba dokáže neuvěřitelné věci
Společný koncert japonské a evropské hudby,
aneb hudební rouhači v akci
Akiko Wada – koto
Jindra Černá – flauto traverso alias baruhači
22. 4. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Flétna + Fagot
Za dobrodružstvím do divokých končin baroka a klasicismu s puškou henryovkou, medvědobijcem
a dvěma tlapami, co zkrotí 101 píšťal
Jindra Černá – flauto traverso, Petr Budín – barokní fagot,
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv

18. 3. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Beehoven – Rejcha – Ries
čili hudba 100 let před vynálezem blues
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle,
Kateřina Trnavská – viola, Helena Matyášová – violoncello
Věra Bartáková a hvězdárna Mikulášovice – astronomie, jaro, zatmění

Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah