2014 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2014

Proběhlé koncerty
12. 12. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Adventní koncert Mrzne, až praští
Na počest astronomické zimy zněla hudba pánů
J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a P. la Villy
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso,Lukáš Vendl – cembalo,
Věra Bartáková – hvězdy, planety, slunovrat


3. 12. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Vídeňský pozdrav Roku české hudby
V. Jírovec, W. A. Mozart, F. Kramář
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola,  Karolína Černá – viola
Helena Matyášová – violoncello
22. 11. 2014, 19.30 hodin
HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d; Brno
Koto koncert na tradiční japonský nástroj
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto traverso


16. 11. 2014, 19.00 hodin
Divadlo Na Prádle, Besední 3,Praha 1

Malé divadlo kjógenu
Koto koncert na tradiční japonský nástroj
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto traverso

15. 11. 2014, cca 20.15 hodin
Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8

Představení k Noci divadel
Asi ani zahrada
(příběh a koncert o zahradních kráterech
a létajících předmětech těžších než vzduch)
a jemně strukturované improvizace na téma Rok české hudby
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
Jakub Michl – viola da gamba


11. 10. 2014, 18.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha
Ave Maria
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, Paolo la Villa
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso,Lukáš Vendl – varhany, cembalo

2. 10. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Dámský salon
Komorní kantáty a sonáty doby barokní
G. F. Händel, J. S. Bach, F. Benda. G. Ph. Telemann, J. Ch. Pepusch
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
17. 8. 2014, 17.00 hodin
Rezidence Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou
Dobřichovice
Festival Musica viva 2014
101 + 2
Hudba pro sto jedna varhanních píšťal a jednu flétnu. Též zákon č. 89/2012 Sb. a jiné.
G. F. Händel, J. S. Bach, F. Benda; J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
Petr Macháček– čtení
25. 7. 2014, 19 hodin
Zámecké nádvoří v Nových Hradech, jižní Čechy
Barokní koncert v Nových Hradech
Příběh i Ryšavého Hanrahana – malá ukázka zbardské „opery“ Jakuba Zahradníka na  motivy W. B. Yeatse;
v druhé polovně koncertu A. Vivaldi, G. F. Händel, G. B. Bassasni, J. W. Spourni a další
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso, Vít Nermut – housle, Miroslav Kůzl – cink,
Petr Budín – barokní fagot a dulcián, Katalin Ertsay – theorba
10. 6. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Vídeňský pozdrav Roku české hudby
V. Jírovec, W. A. Mozart, F. Kramář
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola,  Karolína Černá – viola
Helena Matyášová – violoncello

29. 5. 2014, 17.30 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6
Hudba z báječných časů,
kdy byla usedlost Kodymka ještě mladá
W. A. Mozart, F. Kramář
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola, Karolína Černá – viola
Jakub Michl – violoncello, Flyp – uvítání hostí
23. 5. 2014, 20 hodin
kostel sv. Martina, Třebotov
Program pro Noc kostelů
G. F. Händel, J. S. Bach, G. Ph. Telemann a další
Jindra Černá – flauto traverso, Lenka Malá – housle
Pavel Drbal – viola da gamba
20. 5. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1


101+2
Hudba pro 101 varhanních píšťal a jednu flétnu.
Též zákon č. 89/2012 Sb. a jiné
G. F. Händel, J. S. Bach, F. Benda, J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso,
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
Petr Macháček – čtení

18. 5. 2014, 19.30 hodin
HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d; Brno

Koto koncert na tradiční japonský nástroj
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto traverso,

6. 5. 2014, 18.00 hodin
Výstavní síň AV ČR, Národní tř. 1, Praha 1
Vernisáž výstavy
Julius von Sachs
a počátkové rostlinné fysiologie
V. Jírovec, J. V. Spourni, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso,
Vít Nermut – housle, Ondřej Michal – violoncello

12. 3. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Hudba, láska, intriky
M. Pignolet de Monteclair, M. Marais, J. Morel
Isabella Shaw – mezzosoprán, Jindra Černá – flauto traverso,
Katalin Ertsey – theorba, Jakub Michl – viola da gamba

Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah