2013 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2013

Proběhlé koncerty
22. 12. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Únik od koled
W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Lukáš Vendl – cembalo
28. 11. 2013, 19.30 hodin
Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8
Asi ani zahrada
(příběh a koncert o zahradních kráterech
a létajících předmětech těžších než vzduch)
J. S. Bach, G. F. Händel, C. F. Abel,
M. Blavet, M. Marais
Jindra Černá – flauto traverso
Jakub Michl – viola da gamba19. 11. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Divadlo podle módy
A. Vivaldi, B. Marcello
Barbora Šabartová – čtení
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Katalin Ertsey – theorba
Jakub Michl – viola da gamba
16. 10. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Sto let před vynálezem blues
Beethoven, Rejcha, Ries
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello
2. 10. 2013, 17.30 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6

Hudba z báječných časů,
kdy byla usedlost Kodymka ještě mladá
L. van Beethoven
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola13. 8. 2013, 19.00 hodin
Rezidence Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou
Dobřichovice
Festival Musica viva 2013
Komorní hudba vrcholného baroka
G. F. Händel, J. Pachelbel,
J. M. Hotteterre, G. Muffat,
M. Blavet, J. S. Bach
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
17. 6. 2013
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Konference SCERIN
J. Haydn, M. Blavet, C. F. Abel, G. Keller,
J. J. Quantz, M. P. de Montéclair, T. Hume,
Jazzy duets for two flutes
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková –  flauto traverso
Jakub Michl – viola da gamba12. 6. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Flétnování pro léta uvítání
Joseph Haydn, Georg Philipp Telemann
Godfrey Keller, Johann Joachim Quantz
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková –  flauto traverso
Jakub Michl – viola da gamba
26. 5. 2013, 15.30 hodin
Kostel sv. Kateřiny, Choteč
G. Ph. Telemann, G. F. Händel, J. S. Bach
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek –  housle
Lukáš Vendl – cembalo23. 5. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Krásná hudba neznámých Čechů a Kontrabas
J. W. Spourni , J. Sperger
V. Jírovec , J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – housle, viola
Jan Novotný – kontrabas
Barbora Šabartová – čtení
16. 4. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Ptáci jsou na Händela krátcí
G. F. Händel, A. Vivaldi, J. S. Bach
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Lukáš Vendl – cembalo
13. 3. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Večer s francouzským barokem
J. J. Hotteterre, M. Blavet, J. Morel, M. Marais
Jindra Černá – flauto traverso
Katalin Ertsey – theorba
Jakub Michl – viola da gamba
7. 2. 2013, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Na Hromnice o hodinu dobré hudby více
J. Haydn , W. A. Mozart, L. van Beethoven
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah