2012 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2012

Proběhlé koncerty
14. 12. 2012, 20.00 hodin
pension U barona Prášila, Ořech
Adventní koncert
českých barokních pastorel
J. J. Ryba, G. Ph. Telemann, M. Blavet, A. Vivaldi
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Lukáš Vendl – cembalo14. 11. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert pro spadané listí
J. Haydn , W. A. Mozart,
L. van Beethoven
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello
23. 9. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
A. Corelli, J. H. Schmelzer
W. Williams, J. J. Walther
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)
12. 9. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert téměř podzimní
J. J. Ryba, W. A. Mozart, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello
9. 9. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
W. A. Mozart, J. J. Ryba, J. Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello
10. 6. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
W. A. Mozart, J. Haydn,
J. Spreger, J. J. Ryba
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello
9. 6. 2012, 20.00; 21.00; 22.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Muzejní noc v Botanické zahradě
W. A. Mozart, J. J. Ryba,
J. Haydn, J. Spreger

Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello

6. 6. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert k uvítání léta
J. Haydn, G. Ph. Telemann
J. Morel, G. Keller, J. J. Quantz
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková – flauto traverso
Ondřej Michal – violoncello
1. 6. 2012, 21.00 hodin
kostel Narození Panny Marie, Mrtník
Cestou ke klasicismu – program na Nocikostelů
J. S. Bach, J. Mysliveček
W. J. Spourni, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
26. 5. 2012, 18.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha
Cestou ke klasicismu
G. Ph. Telemann, W. J. Spourni,
B. M. Černohorský,
J. S. Bach, W. A. Mozart
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo13. 5. 2012, 15.00 hodin
Botanická zahrada, pod jinanem dvoulaločným.
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
A. Vivaldi, J. H. Schmelzer
H. I. Biber, F. X. Tůma
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)
22. 4. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
A. Vivaldi, G. Ph. Telemann
D. Castello, F. X. Tůma
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)
15. 4. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
A. Vivaldi, H. Purcell,
J. H. Schmelzer, G. B. Bassani,
B. Marini, D. Castello
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)
28. 3. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert k uvítání jara
W. A. Mozart, J. J. Ryba
V. Jírovec, F. Danzi
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello
1. 2. 2012, 19.00 hodin
Horní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Na Hromnice
o hodinu dobré hudby více
M. Marais, M. de la Barre, J. Morel,
L. Ruiz, P. Meli, G. Frescobaldi
Jindra Černá – flauto traverso
Lenka Mitášová – barokní harfa
Eva Tornová – cembalo
Pavel Drbal – viola da gamba
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah