2010 - Temperament430

classic
Přejít na obsah

2010

Proběhlé koncerty
5. 12. 2010, 17.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Dobřany

Komorní hudba vrcholného baroka
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann,
M. Blavet, J. J. Vilsmayr, D. Gabrielli
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo

24. 11. 2010, 18.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert pro spadané listí
J. Haydn, V. Jírovec, J. Sperger,
G. Ph. Telemann, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello

10. 10. 2010, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudba doby josefínské
J. Mysliveček, J. Zach, J. Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas

23. 7. 2010, 20.00 hodin
Augustinův sál, Zámek Borovany

Cestou k romantismu
J. Haydn, F. I. Danzi, J. Jírovec, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello

10. 7. 2010, 20.00 hodin
Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

19. Festival staré hudby Český Krumlov
Cestou k romantismu
J. Haydn, F. I. Danzi, J. Jírovec, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello

23. 6. 2010, 20.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání léta
J. Haydn, J. Danzi, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello

20. 6. 2010, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Femmes flautalles
J. J. Quantz, F. J. Dusík, A. Dornel
M. P. de Montéclair, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková – flauto traverso
Jana Táborská – flauto traverso
hosté – zobcové flétny

13. 6. 2010, 19.00 hodin
Kostel sv. Víta, Dobřany

Komorní hudba vrcholného baroka
G. F. Händel, T. Albinoni,
J. S. Bach, D. Gabrielli
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Obdřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo

23. 5. 2010, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudba doby josefínské
J. Mysliveček, J. Zach, J. Haydn, A. R. de Hita
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas

29. 5. 2010, 18.00 hodin
kostel Nejsvětější Trojice
Trhové Sviny

Slavnostní koncert
k 300. výročí založení kostela
G. Ph. Telemann, G. P. Händel,
J. S. Bach, B. M. Černohorský
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo

25. 4. 2010, 14.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudební Josefové doby josefínské
Josef Mysliveček a Joseph Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas

24. 3. 2010, 18.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání jara
J. Mysliveček, J. Fiala, V. Jírovec,
W. A. Mozart, T. Albinoni, J. Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello

Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah