Temperament430

classic
Přejít na obsah
Nejbližší koncerty
16.10.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Kontrabas a hudební lahůdky známých i méně známých Čechů
Čtení z knihy Kontrabas od Patricka Süskinda
Účinkují: Irena Troupová - soprán, čtení, Jindra Černá – traverso, Jan Siřínek – housle, Jan Novotný – kontrabas


20.11.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Beethoven, Rejcha, Ries
Účinkují: Jindra Černá – traverso, Jan Siřínek – housle, Jana Vavřínková – viola, Helena Matyášová – violoncello


konec listopadu/začátek prosince
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Harmonie Kjóta a Prahy"
Jindra Černá (Praha) - flauto traverso alias baruhači
Akiko Wada (Kjóto) - koto
Hudba dokáže neuvěřitelné věci. Harfa koto je tradičním japonským nástrojem, pro který ale
současní japonští i světoví skladatelé komponují nové skladby. A flauto traverso, evropský nástroj
z doby baroka, dokáže velmi dobře souznít s japonskou harfou. Umí nahradit tradiční japonské
flétny šakuhači a nabízí přesah do dalších hudebních barev a světů.
Na koncertě proto může zaznívat jak tradiční i moderní japonská hudba, tak hudba evropského
baroka i půvabné úpravy lidové hudby české.


18.12.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
Koncert ku poctě slunovratu, tentokrát s Georgem Philippem Telemannem
Účinkují:  Jindra  Černá – traverso, Jan Siřínek – housle, Mélusine de
Pas - viola da gamba, Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv

Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament 430

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.

Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.
Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.
Návrat na obsah